เกี่ยวกับเรา

จากประสบการณ์กว่า 14 ปี ที่เริ่มจากการเข้าร่วมโครงการ Work and holiday Visa 

ทั้งสองประเทศ คือ ออสเตรเลีย ปี 2550 เเละ นิวซีแลนด์ ปี 2554

 

เราพร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เเก่ผู้สนใจในโครงการการ 

Live Learn Work in AUSTRALIA & New ZEALAND

Once in a life time

sydney opera house, sydney, architecture

Good Day

Welcome to Down Under

Mel Saensri
Founder